UWAGA: Agrofresh nie udziela żadnych gwarancji co do kompletności i dokładności informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Odbiorcy muszą podejmować swoje własne decyzje co do jego przydatności do swoich celów przed użyciem, a nie zawarte w niniejszym dokumencie należy rozumieć jako zalecenie, aby używać produktów, procesów, urządzeń lub preparat w konflikcie z jakiegokolwiek patentu. Agrofresh NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI dowolnego rodzaju, wyraźnych ani dorozumianych, CZY DOTYCZĄCA handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszalności lub wszelkie inne sprawy, które w całości są wyraźnie wyłączone.

™Trademark of AgroFresh Inc. © AgroFresh Solutions, Inc. All rights reserved.

 

Agrofresh WWW, e-mail, a Digital Publishing Warunki użytkowania

UWAGA: Mimo, że informacje i zalecenia w tym witryn internetowych lub e-mail (zwany dalej "Informacje") są przedstawione w dobrej wierze i uważa się za prawidłowe, Agrofresh nie udziela żadnych gwarancji co do kompletności i dokładności informacji.

Informacje przekazuje się pod warunkiem, że osoby otrzymujące samo będzie podejmować swoje własne decyzje co do jego przydatności do swoich celów przed użyciem. W żadnym wypadku Agrofresh jest odpowiedzialny za szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikających z wykorzystania lub polegania na informacji lub produktu, którego informacja dotyczy.

Nic zawarte w tym dokumencie należy rozumieć jako zalecenie, aby używać produktów, procesów, urządzeń lub preparat w konflikcie z patentu; i Agrofresh nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień, wyraźnych ani dorozumianych; że używanie ich nie narusza żadnych patentów.

Żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, OF handlowej, przydatności do określonego celu lub innego rodzaju, znajdujące się poniżej SĄ W ODNIESIENIU DO INFORMACJI LUB PRODUKTU, KTÓREGO INFORMACJE.

Agrofresh nie zobowiązuje się do uaktualniania lub korygowania jakichkolwiek informacji zamieszczonych w Internecie lub na tej ogólnoświatowej serwera WWW.

 

Rezygnacja z informacji z Agrofresh

Agrofresh będzie okresowo informować Cię o nowościach, informacje techniczne, informacje o produktach oraz ofertach. Możesz zapisać się lub wypisać z naszych list w www.agrofresh.com/subscribe~~pobj lub na którykolwiek z naszych komunikacji elektronicznej, klikając link "rezygnacja" lub "anuluj".

Agrofresh dokłada wszelkich starań w celu przestrzegania przepisów anty-spam. Możesz zrezygnować w każdej chwili wybierając "rezygnacja" lub "anuluj" na dowolnej komunikacji elektronicznej, wywołanie obsługi klienta 1-866-206-1001 (angielski) lub wysyłając do nas na FUSAWEBA@AgroFresh.com. Można również poinformować nas na piśmie na adres podany poniżej.

 

Oświadczenie o dostępności

Agrofresh jest zaangażowana w przeprowadzenie tej strony internetowej lub e-mail podane, jak to możliwe, aby osoby niepełnosprawne. Należy pamiętać, że chociaż wiele dokumentów i aplikacji na tej stronie są dostępne dla urządzeń maszynowych czytania, niektóre starsze dokumenty i aplikacje nie są. Nasze wysiłki w celu uaktualnienia niedostępną informacje są ciągle w toku, i dostępny materiał w innych formatach mogą być udostępniane na żądanie.

Jeśli występują problemy z dostępem do informacji lub chciałbyś lub inne informacje na temat tej strony, proszę o kontakt.

 

AgroFresh

400 Arcola Road, PO Box 7000

Collegeville, PA 19426

Customer Service, North America: 1-866-206-1001

Email: FUSAFNA@agrofresh.com

 

W przypadku pytań dotyczących tej strony kontakt:

Webmaster: fusweba@agrofresh.com

 

LAST UPDATED: August 1, 2016